vyrocni_zprava_2004_os_Prostor

vyrocni_zprava_2005_os_Prostor

vyrocni_zprava_2006_os_Prostor

vyrocni_zprava_2007_os_Prostor

vyrocni_zprava_2008_os_Prostor

vyrocni_zprava_2009_os_Prostor

vyrocni_zprava_2010_os_Prostor

vyrocni_zprava_2011_os_Prostor

vyrocni_zprava_2012_os_Prostor

vyrocni_zprava_2013_os_Prostor

vyrocni_zprava_2014_prostor_plus_ops_komplet

vyrocni_zprava_2014_prostor_plus_ops_vytah

vyrocni_zprava_2015_prostor_plus_ops

vyrocni_zprava_2016_prostor_plus_ops

vyrocni_zprava_2017_prostor_plus_ops

vyrocni_zprava_2018_prostor_plus_ops

vyrocni_zprava_2019_prostor_plus_ops
Obecné zásady poskytování služeb NZDM

Obecné zásady poskytování služeb komunitního typu

Obecné zásady poskytování služby mobilního NZDM

Obecné zásady poskytování drogových služeb

Manuál síťování drogových služeb s konkrétními příklady dobré praxe

Metodika kontaktního centra

Metodika Terénních programů pro uživatele drog

Metodika odborného sociálního poradenství pro uživatele drog a osoby blízké

Metodika nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kolárka

Metodika nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kotelna

Metodika odborného sociálního poradenství se zaměřením na dluhovou problematiku

Metodika ošetření situací spadajících pod sociálně-právní ochranu dětí pro sociální služby

Metodika terénních sociálních programů

Metodika sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Procesní audit sociálních služeb Prostor plus o.p.s.