Poslání

Kontaktní centrum je nízkoprahovou adiktologickou službou minimalizace rizik, která je určena osobám užívajícím psychoaktivní látky a jejich blízkým.

Hlavními cíli služby jsou navázání kontaktu metodou kontaktní práce, minimalizace zdravotních, sociálních a ekonomických rizik a dopadů závislostního chování a ochrana veřejného zdraví. Služba motivuje klienty ke změně životního stylu a rizikového chování a k využívání další odborné pomoci. Kontaktní centrum poskytuje základní poradenství zaměřené na snižování rizik, krizovou intervenci a základní poradenství pro osoby blízké uživatelů/ek psychoaktivních látek.

Kontaktní centrum sídlí ve městě Kolín.

Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby klientů/klientek, bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství a etnickou příslušnost.

Komu je služba určena:

 • Uživatelům/kám psychoaktivních látek ve fázi aktivního závislostního chování

 • Rodičům, partnerům/kám a dalším blízkým osobám uživatelů/lek psychoaktivních látek

Komu služba není určena (zúžení a negativní vymezení cílové skupiny):

 • Osobám nespadajícím do cílové skupiny
 • Osobám užívajícím primárně alkohol

 • Osobám ohroženým nelátkovou závislostí (lidem hrající hazardní hry apod.)
 • Osobám žádajícím službu, kterou neposkytujeme
 • Osobám, se kterými se nejsme schopni žádnými způsoby dorozumět (intelekt, jazyková bariéra, apod.)

Cíle:

 • Uživatel/ka služby, který/á svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

 • Osoby blízké uživatelů/lek mají dostatek informací a podpory.

Zásady:

 • anonymita

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost
 • dobrovolnost

Kapacita služby (okamžitá):

6 klientů

Stěžejní poskytované služby/výkony:

 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Sociálně právní poradenství (včetně potvrzení pro úřední účely)
 • Individuální poradenství
 • Rodinné poradenství (základní)
 • Krizová intervence
 • Edukativní a nácvikové činnosti
 • Korespondenční práce (s klienty ve VTOS, léčbě)
 • Pracovní terapie
Testování:
 • Těhotenský test
 • Test HEP B, C a HIV (i pro osoby blízké / rizikový kontakt)
Výkony v oblasti HR
 • Distribuce HR materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Řešení akutní intoxikace
 • Hygienický servis (praní prádla, sprcha, šatník)
 • Potravinový servis

Kontaktní informace:

Provozní doba:

Otevírací doba pro klienty:

 • Po 10:00 – 16:00

 • Út 11:00 – 18:00

 • St 10:00 – 16:00

 • Čt 10:00 – 16:00

 • 10:00 – 16:00

Kontaktní místnost:

 • Po 11:00 – 15:00

 • Út 11:00 – 15:00

 • St 11:00 – 15:00

 • Čt 11:00 – 15:00

 • 11:00 – 15:00

Okamžitá kapacita služby – 6 osob

Budova KC a kontakty na členy týmu:
Bc. Lenka Pethöová, DiS. – vedoucí služby
Hana Koucká DiS. – zástupkyně
Bc. Karolína Skalová
Lucie Balonová
Kamila Kubáčová