Poslání

Kontaktní centrum je nízkoprahovou adiktologickou službou minimalizace rizik, která je určena osobám užívajícím psychoaktivní látky a jejich blízkým. 

Hlavními cíli služby jsou navázání kontaktu metodou kontaktní práce, minimalizace zdravotních, sociálních a ekonomických rizik a dopadů závislostního chování a ochrana veřejného zdraví. Služba motivuje klienty ke změně životního stylu a rizikového chování a k využívání další odborné pomoci. Kontaktní centrum poskytuje základní poradenství zaměřené na snižování rizik, krizovou intervenci a základní poradenství pro osoby blízké uživatelů/ek psychoaktivních látek.

Kontaktní centrum sídlí ve městě Kolín.

Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby klientů/klientek, bez ohledu na věk, pohlaví, sexuální orientaci, náboženství a etnickou příslušnost.

Komu je služba určena:
 • Uživatelům/kám psychoaktivních látek ve fázi aktivního závislostního chování

 • Rodičům, partnerům/kám a dalším blízkým osobám uživatelů/lek psychoaktivních látek

Komu služba není určena (zúžení a negativní vymezení cílové skupiny):
 • Osobám nespadajícím do cílové skupiny
 • Osobám užívajícím primárně alkohol

 • Osobám ohroženým nelátkovou závislostí (lidem hrající hazardní hry apod.)
 • Osobám žádajícím službu, kterou neposkytujeme
 • Osobám, se kterými se nejsme schopni žádnými způsoby dorozumět (intelekt, jazyková bariéra, apod.)

Cíle:
 • Uživatel/ka služby, který/á svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

 • Osoby blízké uživatelů/lek mají dostatek informací a podpory.

Zásady:
 • anonymita

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost
 • dobrovolnost

Kapacita služby (okamžitá):

6 klientů

Stěžejní poskytované služby/výkony:
 • Kontaktní práce
 • Informační servis
 • Sociálně právní poradenství (včetně potvrzení pro úřední účely)
 • Individuální poradenství
 • Rodinné poradenství (základní)
 • Krizová intervence
 • Edukativní a nácvikové činnosti
 • Korespondenční práce (s klienty ve VTOS, léčbě)
 • Pracovní terapie
Testování:
 • Těhotenský test
 • Test HEP B, C a HIV (i pro osoby blízké / rizikový kontakt)
Výkony v oblasti HR
 • Distribuce HR materiálu
 • Základní zdravotní ošetření
 • Řešení akutní intoxikace
 • Hygienický servis (praní prádla, sprcha, šatník)
 • Potravinový servis
K-centrum
Provozní doba:
 • Po 9:00 – 16:00
  (kontaktní místnost – 11:00 – 15:00)

 • Út 11:00 – 18:00
  (kontaktní místnost – 11:00 – 14:00)

 • St 9:00 – 16:00
  (kontaktní místnost – 11:00 – 15:00)

 • Čt 9:00 – 15:00
  (kontaktní místnost – 11:00 – 14:00)

 • 12:30 – 15:00

Okamžitá kapacita služby – 6 osob

Budova KC a kontakty na členy týmu:
Bc. Lenka Pethöová, DiS. – vedoucí
Bc. Stanislava Holovčáková, DiS. – zástupkyně
Lucie Balonová
Kamila Kubáčová
Bc. Karolína Skalová