Potřebuji kontakt
Pro koho tu jsme?
 • Uživatelům a uživatelkám nelegálních drog

 • Experimentujete?

 • Mixujete různé druhy léků?

 • Máte osobu blízkou, která užívá drogy?

Pokud si na některou z otázek odpovíte ano, jsme tu pro Vás.

Naše poslání

Kontaktní centrum Prostor plus o.p.s. je nízkoprahová služba určená uživatelům omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služeb je minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů/uživatelek drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. Kontaktní centrum sídlí ve městě Kolín.

Služby jsou poskytovány zdarma a anonymně s ohledem na individuální potřeby klientů/klientek, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství a etnickou příslušnost.

Komu je služba určena (cílová skupina):
 • Uživatelům a uživatelkám nelegálních drog

 • Lidem zneužívajícím léky

 • Experimentátorkám a experimentátorům

 • Sociálnímu okolí uživatelů/uživatelek drog (osoby z rodiny, sexuální partneři a partnerky a osoby blízké)

Cíle služby:
 • Uživatel/uživatelka služby, který/á svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

 • Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina.

 • Sociální okolí uživatelek a uživatelů drog má dostatek informací a podpory pro řešení drogového problému.

Zásady:
 • anonymita

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

K-centrum
Otevřít adresu na mapě
Provozní doba:
 • Po 9:00 – 16:00

 • Út 9:00 – 14:30
 • St 9:00 – 16:00

 • Čt 9:00 – 14:30

 • 12:30 – 14:30

Okamžitá kapacita služby – 6 osob

Budova KC a kontakty na členy týmu:
Bc. Stanislava Holovčáková, DiS. – vedoucí
Bc. Lenka Pethöová, DiS. – zástupkyně
Lucie Balonová
Kamila Kubáčová
Bc. Karolína Skalová