Projekt s celým názvem „Multidisciplinární tým P+“ (CZ.03.02.03/00/22_044/0002187), který je financován z prostředků EU, se zaměřuje na detekci problémů v romských rodinách na Kolínsku a Kutnohorsku a na poskytnutí odborné podpory v oblasti vzdělávání a duševní péče.

Cílem projektu je posílit kompetence romských rodičů a dětí prostřednictvím služeb speciálního pedagoga a psychoterapeuta/psychologa.

Cílová skupina projektu

Primární CS jsou romské rodiny vyskytující se na hranici sociálního vyloučení nebo již čelící důsledkům sociálního vyloučení na Kolínsku a Kutnohorsku. Jde o rodiny s dětmi od narození do 18 let věku dítěte, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé živ. situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Projekt je určen také romským rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde o romské rodiny:
 • kde se vyskytují problémy s péčí a výchovou dětí, s péčí o domácnost,
 • které neposkytují dostatečně podnětné prostředí pro rozvoj dětí i dalších členů rodiny,
 • které pochází z odlišného sociokulturního prostředí,
 • které sužuje dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, nízké příjmy, nevyhovující bydlení,
 • které jsou vyčleněné mimo běžný život společnosti a těžko se do něho bez cizí pomoci vracejí (ztratily nebo nenabyly potřebné kompetence pro zdravé sociální fungování),
 • ve kterých se vyskytuje trestná činnost, závislost a další společensky nežádoucí jevy (ať v minulosti, tak v současnosti).

Cíl projektu

Obecným cílem je posílení kompetencí romských rodičů a dětí v oblasti duševního zdraví a vzdělávání v kolínském a kutnohorském regionu, a to prostřednictvím multidisciplinárního týmu zaměřeného na poskytování takto zaměřených služeb v přirozeném prostředí klientů.

Zásady poskytování služby:

 • bezplatnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • partnerský přístup
 • důstojné jednání (respektujeme práva, volby a životní styl každého jedince)

Kontaktní informace:

 • Zahradní 17, 280 02 Kolín

   
Kontakty na členy týmu:
Mgr. Pavel Hanzal – vedoucí služby, psycholog, psychoterapeut
Bc. Gabriela Baboráková, Dis. – psychoterapeutka
Bc. Lucie Blažková – speciální pedagožka