Spolupracujeme s rodinami s dětmi. Potřebují podporu v tom, či onom, odvalit balvan, nebo odfouknout pírko. Vždy se však mohou spolehnout na respektující přístup a přijetí jejich jedinečnosti.

Pro koho tu jsme?

 • Máte děti?

 • Nacházíte se v obtížné životní situaci?

 • Potřebovali byste podpořit ?

 • Máte zamotanou hlavu z přípravy dětí do školky i školy?

 • Řešíte potíže s bydlením, zaměstnáním nebo s jednáním na úřadech?

 • Nevycházíte s penězi?

Jestli jste alespoň na některou z otázek odpověděli ANO, jsme tu pro Vás.

Naše poslání

V SAS Klubus podporujeme rodiny v nepříznivé životní situaci tak, aby mohly zabezpečit zdravé a inspirující prostředí pro vývoj svého dítěte. Tato podpora se zaměřuje na získávání kompetencí pro zvládání obtíží, posilování silných stránek, hledání zdrojů, vnitřních i vnějších, které mohou při naplňování svých potřeb využívat. Díky tomu mohou členové a členky rodin získávat schopnosti a dovednosti, které směřují k pozitivním změnám.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi od narození do 18 let věku dítěte, nastávající matky nebo další pečující osoby, jež se ocitly v nepříznivé životní situaci ohrožující zdravý vývoj dětí, kterou nemohou nebo nedokáží řešit vlastními silami. Služba je poskytována také rodičům, jejichž děti nejsou momentálně v jejich péči a rodiče usilují o jejich návrat.

Jde zejména o rodiny:
 • které potřebují podpořit v péči a výchově dětí a v péči o domácnost

 • které potřebují podpořit ve vytváření dostatečně podnětného prostředí pro rozvoj dětí i dalších osob v rodině

 • překonávají obtíže vzniklé z důsledku odlišného sociokulturního prostředí

 • které se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností, zadlužeností, nízkými příjmy, nevyhovujícím bydlením

 • které fungují mimo běžný život společnosti

 • které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy

Cíle služby:

Cílem sociálně aktivizačních služeb jsou rodiny, které zůstávají součástí přirozeného sociálního prostředí a které mají kompetence ke zvládání obtížných životních situací. Cílem jsou zdravě a příznivě se rozvíjející osobnosti dětí, kvalitní a zdravé životní podmínky celé rodiny a její úspěšné začlenění do společnosti.

Zásady:

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • důvěra

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Doplňkové činnosti

Pedagogická diagnostika iSophi

Služba má k dispozici Pedagogickou diagnostiku školní zralosti iSophi, jejímž benefitem je předcházení rizikům školní nezralosti předškolních dětí. Práce s propracovaným diagnostickým nástrojem výrazně pomáhá vytvořit a stanovit dlouhodobý podpůrný vzdělávací plán pro dítě, posílit jeho aktuálně slabé stránky a zároveň podporovat jeho přednosti.

www.isophi.cz

Platforma pro včasnou péči

Jsme součástí zapsaného spolku Platforma pro včasnou péči, která se věnuje podpoře a rozvoji včasné péče v Česku.

www.vcasnapece.cz

Tyto tři služby jsou finančně podpořeny z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu a jehož realizátorem je Středočeský kraj. Služba SAS pro rodiče bývalé uživatele je dále finančně podpořena z projektu reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010541, jenž je financován z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Služba Klubus je navíc finančně podporována městem Kutná Hora a Nadačním fondem Eduzměna.

Kontaktní informace:

 • Václavské náměstí 275/4, 284 01 Kutná Hora

 • Trebišovská 611, 284 01 Kutná Hora

 • +420 602 571 430

Provozní doba:
 • Po – Pá 8:00 – 16:00
Provozní doba – ambulance:
 • Po  8:30 – 10:00 – ambulance na adrese Václavské náměstí 275/4, Kutná Hora
  – bez předchozí domluvy
 • Út  8:30 – 10:00 – ambulance na adrese Trebišovská 611, Kutná Hora
  – bez předchozí domluvy

Okamžitá kapacita služby – 3 osoby. Ostatní dny dle předchozí domluvy.

Kontakty na členy týmu:
Eva Tesařová, DiS. – vedoucí
Pavla Kozlová
Andrea Charousová
Mgr. Miloš Březina