Naší prací je doprovázet lidi v jejich životních situacích. Společně s nimi zkoumáme, co se jim v běžném životě nedaří a proč. Jejich obtíže se často objevují při jednání na úřadech, hledání standardního bydlení, hledání zaměstnání, při zlepšování podmínek prostředí, ve kterém žijí, ve vztazích.

Pro koho tu jsme?

 • Máte kopec starostí a nevíte si rady s vyřizováním na úřadech nebo u lékaře?

 • Potřebujte pomoc nebo poradit s hledáním bydlení, se zaměstnáním a úředními papíry?

 • Ocitli jste se na ulici?

 • Je Vám více než 18 let?

Nabízíme

doprovod, podporu, pomoc, asistenci, informace

Naše poslání

Terénní sociální programy aktivně vyhledávají osoby čelící sociálnímu vyloučení v ORP Kolín a ORP Kutná Hora. Poskytují pomoc, radu, podporu, informace či doprovod pro zvládnutí nepříznivé situace nebo k udržení či zlepšení kvality života ohrožených osob. Terénní sociální programy také upozorňují společnost na překážky, které ztěžují začleňování těchto osob do společnosti, a podporují aktivity vedoucí k odstranění těchto překážek.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Osobám starším 18 let z ORP Kolín a ORP Kutná Hora, zatíženým sociálním vyloučením, nebo žijícím na jeho hranici, které nedovedou samostatně řešit svoji osobní situaci nebo uskutečnit změnu ve svém životě.

Cíle služby:

Sociálně ohrožené osoby, které jsou samy schopny řešit své obtíže a zdravě prosazovat své zájmy, zvyšují kvalitu svého života, a tak se snaží začlenit do společnosti. Společnost má nezkreslené informace o problematice sociálního vyloučení a lidech, kterých se to týká, a mizí tím negativní hodnocení cílové skupiny a odstraňují se překážky znesnadňující začlenění sociálně vyloučených osob do společnosti.

Zásady:

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Kontaktní informace:

Provozní doba TSP:
 • Po 8:00 – 16:00

 • Út 8:00 – 16:00
 • St 8:00 – 16:00

 • Čt 8:00 – 16:00

 • 8:00 – 16:00

Okamžitá kapacita na 1 pracovníka/ pracovnici jsou 2 klienti/ klientky.

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Adam Soukup – vedoucí služby
Mgr. Jitka Plachá
 • jitka.placha@prostor-plus.cz

 • +420 733 738 347

Dita Scholzeová