Nízkoprahové denní centrum v Kolíně má za cíl poskytovat podporu a pomoc lidem v obtížné životní situaci. Jeho posláním je vytvářet bezpečné a inkluzivní prostředí, kde jednotlivci mohou získat potřebné sociální služby, poradenskou pomoc, a nalézt podporu v procesu zlepšování svého života.

Centrum se zaměřuje na lidi bez domova, ohrožené skupiny a jednotlivce čelící sociálním vyloučením. Poskytuje základní sociální služby, jako jsou hygienické a stravovací možnosti, a zároveň podněcuje rozvoj individuálních schopností a dovedností, aby lidé mohli postupně obnovit svou samostatnost a integrovat se zpět do společnosti.

Komu je služba určena (cílová skupina):

Služba je určena lidem starším 18 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, například ztratili svůj domov, rodinu nebo jinou formu zázemí. Tyto jednotlivce může charakterizovat nejen absence stabilního/vyhovujícího bydlení, ale též životní podmínky, které zahrnují ohrožení sociálního začlenění jedince, důstojných podmínek pro život, jeho/její zdraví či dokonce života samotného.

Komu služba není určena (zúžení a negativní vymezení cílové skupiny):

 • Službu neposkytujeme osobám mladším 18 let
 • osobám agresivním, osobám výrazně opilým, se kterými není možná komunikace a mohli by ohrozit bezpečný chod centra,
 • osobám, u kterých zaměstnanci/zaměstnankyně centra vyhodnotí, že by jejich chování
 • mohlo ohrozit bezpečný chod centra.

Cíle

Obecným cílem centra je tvořit bezpečné a podporující životní prostředí pro zajištění osobní hygieny, stravy a pomoci lidem při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Dílčími cíli je:

Zajišťování základních potřeb:
 • Zajištění základních potřeb pro lidi v obtížné životní situaci, jako jsou stravování, hygienické
 • možnosti, teplé oblečení a odpočinek.
 • Podpora integrace:
 • Poskytování prostoru pro setkávání, komunikaci a sociální interakce. Cílem je snížit sociální izolaci a podporovat vytváření mezilidských vztahů.
Základní sociální poradenství:

Poskytování individuálního nebo skupinového poradenství v oblasti sociálních, psychologických a praktických otázek. Cílem je pomoci jednotlivcům porozumět svým problémům a hledat cesty k jejich řešení.

Podpora seberozvoje:

Nabízení příležitostí pro osobní rozvoj a vzdělávání. To může zahrnovat kurzy, workshopy nebo jiné aktivity, které pomáhají jednotlivcům získat nové dovednosti a zlepšit své zaměstnatelnosti.

Navigace v systému státní podpory:

Poskytování informací a podpory při navigaci v sociálním systému a získávání přístupu k dostupným sociálním službám, bydlení a zaměstnání.

Podpora smysluplného trávení volného času:

Poskytování struktury a aktivit, které napomáhají vyplnit čas smysluplným způsobem. To může zahrnovat dobrovolnické činnosti, umělecké aktivity nebo jiné formy zájmových programů.

Zásady:

 • bezplatnost
 • mlčenlivost a diskrétnost
 • individuální přístup
 • partnerský přístup
 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Stěžejní poskytované služby:

 • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: využití sprchy, toalety | poskytnutí ručníku a hygienických přípravků | praní a sušení prádla | možnost získat darované oblečení
 • Pomoc při osobní hygieně: pomoc při hygieně | pomoc s obsluhou pračky a sušičky
 • Podmínky pro přípravu stravy: kuchyň a kuchyňské vybavení k dispozici | možnost uvaření a ohřátí jídla | možnost potravinového servisu z potravinové banky (je-li dostupný)
 • Základní sociální poradenství: spolupráce s návaznými službami Prostoru plus a dalších organizací v regionu | pomoc s hledáním bydlení, práce, s dokumenty, průkazy – obecně s občanskými záležitostmi | zprostředkování kontaktu s úřady, institucemi
 • Podpora sociálního začleňování

Kontaktní informace:

Provozní doba:
 • Po: 8:30 – 13:30

 • St: 8:30 – 13:30

 • : 8:30 – 13:30

Nízkoprahové denní centrum bude pro klienty otevřeno od 1.4.2024

Kontakty na členy týmu:
Mgr. Adam Soukup – vedoucí služby
Michal Jiránek – zástupce vedoucího
Jana Knesplová