Kontakty 2017-12-01T14:53:22+00:00

Oficiální adresa, sídlo společnosti, fakturace:

Prostor plus o.p.s. (dříve občanské sdružení Prostor)

 Na Pustině 1068, 280 02 Kolín 2 (pod OD Tesco)

+420 317 471 740
info@prostor-plus.cz

IČO:   265 94 633
ČÚ.:   433442349/0800

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností