Poslání

Posláním Programů pro pěstounské rodiny je pomoc a podpora rodinám vykonávajícím pěstounskou péči, stabilizace rodinného systému, osobní rozvoj dětí a pěstounských rodičů.

Cíle

 • Přispívat ke zdravému fungování v rodině a rozvoji komunikace mezi jednotlivými členy
 • Pomoci zpracovat obtížná životní témata a hledat vhodná řešení
 • Podpořit a zvýšit odbornost pěstounských rodičů
 • Podpořit osobní rozvoj pěstounských rodičů
 • Posílit kompetenci pěstounských rodičů ke spolupráci s ostatními institucemi
 • Zvýšit a posílit sociální dovednosti a schopnosti dětí
 • Podpořit osobní rozvoj dětí

Zásady

 • Individuální přístup
 • Anonymita, diskrétnost
 • Profesionalita
 • Důvěra