Poradna pro závislosti je sociální služba specificky zaměřená na problematiku užívání návykových látek a závislostního chování. Cílem služby je poskytnout podporu a informace vedoucí k minimalizaci rizik spojených se závislostí a napomoci tím ke zlepšení situace.

Služba působí ve městě Kolín.