Název projektu: Prostor pro inkluzi
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013604


Projekt je financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů. Cílem projektu, který je realizovaný společností Prostor plus o.p.s., je poskytnout dlouhodobou podporu při zvládání školních povinností žáků základních škol a dětí v mateřských školách. Podpora lektorů klíčových kompetencí spočívá zejména v doučování učební látky, rozvoji pracovních návyků, tréninku paměti a pozornosti a možnosti zapojení rodičů do domácí přípravy dětí. V mateřských školách je činnost lektorů zaměřena na kognitivní a socio-emocionální rozvoj dětí z odlišného sociálního prostředí.

Projekt je realizován od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.