Poslání

Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem ve věku 6-26 let z Kolína (příp. zdržujícím se na Kolínsku nebo Kutnohorsku), kteří zažívají bouřlivé období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl.

Cílová skupina

Mladí lidé ve věku 6-26 let z Kolína (příp. zdržující se na Kolínsku nebo Kutnohorsku), kteří jsou:

 • ohroženi společensky nežádoucími jevy (závislost, šikana, konfliktní/agresivní chování, xenofobie, promiskuita, kriminalita/delikvence),
 • nachází se v nepříznivé životní situaci (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, problémy spojené se školou, s vrstevníky, úmrtí),
 • hledají alternativu k běžně trávenému volnému času a mají zájem se rozvíjet.

Součástí služeb poskytovaných mladým lidem ve věku od 6 do 26 let je práce s rodiči a rodinnými příslušníky.

 Zásady poskytování služby NZDM

 • Nízkoprahovost
  • Dobrovolnost (volný příchod a odchod)
  • Bezplatnost (vstup zdarma)
  • Anonymita (nevyžadujeme osobní údaje)
  • Dostupnost (časová, místní, finanční,…)
 • Mlčenlivost a diskrétnost (dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • Individuální přístup (služba „šitá na míru“ klientovi dle jeho požadavků)
 • Důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Cíle služby

 • Klient samostatně řeší svou nepříznivou životní situaci.
 • Motivovaný klient, který aktivně tráví volný čas.
 • Klient má rozvinuté sociální schopnosti a dovednosti.
 • Klient je začleněn do společnosti.
 • Klient zná rizika a dopady např. závislostního, kriminálního jednání, nezdravého způsobu života a promiskuity.
 • Klient je schopen akceptovat odlišnosti v rase, pohlaví, názoru, náboženství, sexuální orientaci atd.

Nabídka služeb

 • Možnost aktivního trávení volného času na klubu (stolní fotbal, stolní tenis, posilovna, hudební zkušebna a mnoho dalšího).
 • Plánované i neplánované akce a workshopy.
 • Nabízíme práci na vlastním seberozvoji. Žádné nudné přednášky, ale pohyb, tvorba, názory, zábava, myšlenky, prožitky nad tématy, která zaujmou (drogy, sex, vztahy, vlastní osobnost,…) – skupinově.
 • Umožňujeme hlubší zaměření na osobní témata (vztahy, rodina, škola, šikana,…) – individuálně.
 • Umožňujeme podílet se na činnosti NZDM a věnovat se konkrétní aktivitě.
 • Klient může být vzorem pro ostatní.