Nzdm Kolárka 2018-04-26T17:23:39+00:00

NZDM Kolárka

Pomoc, podpora a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace.

logo-opz-barevne

“Služba je realizována za finanční podpory ESF, projekt č. CZ.3.2.60/0.0/0.0/15_042/0003025″

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kolárka, zkráceně NZDM, je součástí Komunitního centra sociálních a psychosociálních služeb se shodným názvem KOLÁRKA. Posláním NZDM Kolárka je poskytovat pomoc, podporu, bezpečný prostor mladým lidem od 13 – 26 let z Kolína a okolí, kteří zažívají bouřlivé období dospívání a pozitivně ovlivňovat jejich životní styl.

Zásady služby

 • bezplatnost (vstup do klubu je zdarma),
 • anonymita (žádné osobní údaje klienta),
 • otevřenost (volný vstup a odchod klienta v rámci provozní doby),
 • individuální přístup (služba „šitá na míru“ klientovi dle jeho požadavků),
 • partnerský přístup (podpora v tématech).

Cíle služby

 • pomoc, podpora a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace (rozvod v rodině, zhoršená ekonomická situace rodiny, problémy spojené se školou, s vrstevníky aj.),
 • podpora samostatného řešení,
 • motivace k aktivnímu trávení volného času,
 • zvýšení a posílení sociálních schopností a dovedností,
 • podpora sociálního začlenění, orientace ve společnosti,
 • snižovat sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové skupiny.

Služby a činnosti NZDM

Nabídka služeb vychází z třístupňového modelu:

1. Běžný program

Besedy, workshopy, diskuze na různá témata, aktivní trávení volného času (např. stolní fotbal, ping pong, využívání posilovny, hudební zkušebny, venkovní hřiště – workout, basketbal, fotbal, volejbal aj.).

„Prostor pro tvé aktivity a přátele“

2. Zážitkový program

Skupinové aktivity

Nabízí práci na vlastním seberozvoji. Žádné nudné přednášky, ale pohyb, tvorba, názory, zábava, myšlenky, prožitky nad tématy, které vás zajímají (drogy, sex, vztahy, vlastní osobnost, aj.).

„Společné zážitky, které osloví tvůj rozum, srdce i tělo“

Individuální poradenství

Umožňuje hlubší zaměření na osobní témata (vztahy, rodina, škola, šikana aj.).

„Větší prostor pro tebe“

3. Peer program

Umožňuje podílet se na činnosti NZDM a věnovat se konkrétní aktivitě.

„Chop se příležitosti a staň se šéfem aktivity“