Potřebuji kontakt
V terénu nás potkáte po Kolíně, v Kutné Hoře, Čáslavi, Českém Brodě a Pečkách. Monitorujeme ale i okolní vesnice. Sbíráme odhozené stříkačky, na Jehlomat.cz jsme ve sběru na prvním místě, vyměňujeme a poskytujeme poradenství, zastihnete nás na terénním telefonu.
Pro koho tu jsme?
 • Užíváte nelegální drogy?

 • Experimentujete?

 • Zneužíváte léky?

 • Máte osobu blízkou, která užívá drogy?

Pokud si na některou z otázek odpovíte ano, jsme tu pro Vás.

Naše poslání

Terénní programy Prostor plus o.p.s. je nízkoprahová služba určená uživatelům/uživatelkám omamných a psychotropních látek a jejich blízkým osobám. Cílem služby je minimalizace sociálních, zdravotních a právních rizik vyplývajících z životního stylu uživatelů/uživatelek drog, motivace k vlastní aktivitě, změně chování a soběstačnosti, a jejich začlenění do společnosti. Blízkým osobám poskytovat informace a podporu. Terénní programy působí v regionu Kolín a Kutná Hora.

Služba je poskytována zdarma a anonymně s ohledem na individuální potřeby klientů, bez ohledu na věk, pohlaví, náboženství a etnickou příslušnost.

Komu je služba určena (cílová skupina):
 • Uživatelům a uživatelkám nelegálních drog

 • Lidem zneužívající léky

 • Experimentátorům/experimentátorkám

 • Sociálnímu okolí uživatelů a uživatelek drog (osoby z rodiny, sexuální partneři a partnerky a osoby blízké)

Cíle služby:
 • Uživatel/uživatelka služby, který/á svým způsobem života, co nejméně ohrožuje sebe i své okolí.

 • Zajištěná dostupnost služeb terénního programu v místech, kde se vyskytuje cílová skupina.

 • Experimentátorům/experimentátorkám

 • Sociální okolí uživatelů/uživatelek drog má dostatek informací a podpory pro řešení drogového problému.

Zásady:
 • anonymita

 • bezplatnost

 • mlčenlivost a diskrétnost

 • individuální přístup

 • partnerský přístup

 • důstojnost (respektujeme práva, volby a životní styl klienta)

Terénní programy
Otevřít adresu na mapě
Provozní doba:

jsme dostupní na telefonu pro případné telefonické poradenství či hlášení nálezu injekčních stříkaček.

 • Po 9:00 – 17:00 monitoring
 • Út 13:00 – 15:00 Český Brod
 • Út 15:30 – 17:30 Pečky
 • St 12:00 – 17:30 Kolín

 • Čt 13:00 – 17:30 Kutná Hora, Čáslav
 • 9:00 – 17:00 monitoring

Okamžitá kapacita služby – 2 osoby

Budova KC a kontakty na členy týmu:
Bc. Kristýna Andršová Marková – vedoucí
Bc. Aza Tibová
Bc. Klaudie Kocourková