V lesoparku Borky právě vzniká zázemí pro novou školku, která se chystá fungovat v duchu lesních mateřských škol a bude používat respektující přístup k dětem. Půjde o dětskou skupinu pro děti od 3 let. Bude otevřena brzy z jara příštího roku, schůzky s rodiči se chystají již nyní. Nová školka navazuje na velice dobré zkušenosti se vzděláváním dětí v přírodě, které má o.p.s. Prostor plus v lesní školce v Kutné Hoře. Kutnohorská Školka v zahradě funguje již několik let, dělá radost třem desítkám dětí i jejich rodičům.

24-1000

Nová školka v Kolíně vznikne v prostorách bývalé restaurace STAP, kde proběhne rekonstrukce pro účely školky. „Chystáme se s dětmi trávit hodně času venku, chceme se inspirovat přírodou“ uvádí chystanou charakteristiku školky vedoucí Eva Kramářová, která je sama matkou dvou dětí. „Z vlastní zkušenosti i ze zkušeností lesní školky v Kutné Hoře a mnohých dalších je pobyt v přírodě pro děti velmi inspirativní, naplňující a všestranně rozvíjející. V přírodě se dostáváme do jedinečných situací, které nás učí samy o sobě. Například se děti až neuvěřitelně rychle a obratně naučí pohybu v nerovném terénu bez pomoci dospělého. Průvodci – učitelé ve školce vedou děti k samostatnosti. Respektují jejich individualitu a názor, také učí děti respektu k ostatním, sobě a svému okolí. Je úžasné být součástí tohoto procesu a trávit čas s dětmi trochu jinak, než je tomu u klasických mateřských škol. Dává to smysl. Obzvláště v tak důležitém životním období, jakým je předškolní věk,“ nadšeně popisuje již dobře zaběhlou praxi z Kutné Hory, kterou nyní přináší do Kolína vedoucí nové kolínské školky Eva.

Školka bude tedy mít standardní zázemí mateřské školky, průvodci budou splňovat předepsanou profesní kvalifikaci a zároveň zde bude nadstandardní přístup k dětem spojený s rozšířeným pobytem v přírodě, který budou zajišťovat vždy alespoň dva průvodci – učitelé. „Současně ještě doplňujeme náš tým a hledáme lidi, které baví pracovat s předškolními dětmi a oslovil je náš koncept. Hledáme ženy i muže!“ říká Kramářová.  „Obecně je práce v mateřské školce vnímána spíše jako práce pro ženy, ale opak je pravdou. Děti mužské vzory vnímají velmi pozitivně a muži, dle našich zkušeností práce s dětmi baví a naplňuje také, proto apeluji i na muže, aby neváhali a ozvali se nám. Je možné zde pracovat i zkrácenou pracovní dobu, “ nabízí zajímavou pracovní příležitost Eva Kramářová, pro kterou je práce ve školce rovněž posláním. Eviny pracovní zkušenosti jsou široké, dokonce i z obchodní sféry, nyní však převládla láska k dětem a přírodě. Osobnost průvodce / učitele je v lesních školkách velmi důležitá, i když na první pohled není nápadná. Průvodci děti nechávají, aby si mohly na věci kolem sebe přicházet samy. Nevyučují je v klasickém slova smyslu, ale pozorují, naslouchají, jdou příkladem. Tento způsob výchovy je ve skutečnosti velmi tradiční a sahá až k samým kořenům civilizace, jde o tzv. učení se nápodobou. Děti mají prostor zůstat zvídavé a uchovávají si přirozenou motivaci učit se novému, což je někdy klasickým způsobem edukace narušeno.

„O školce se můžete dozvědět mnohem více na chystaných schůzkách, které proběhnou v sídle organizace Prostor plus na Kolárce, v ulici Na Pustině 1068 v Kolíně (pod OD Tesco) ve čtvrtky 1. prosince 2016, 5. ledna a 2. února 2017 vždy od 16 hodin,“ zve na osobní setkání vedoucí školky a dodává, že další informace jsou také na webových stránkách organizace společně s kontakty.

Kontakty:

Školka v lese, Kolín, vedoucí:
Eva Kramářová
eva.kramarova@prostor-plus.cz
774 279 546

Školka v zahradě, Kutná Hora, vedoucí:
Lucie Sádlová
skolka@prostor-plus.cz
606 032 266