Správní rada na svém zasedání dne 14. 12. 2018 jednomyslně přijala rezignaci Petra Steklého na funkci ředitele Společnosti a vyslovila svůj souhlas s tím, aby po dobu nezbytně nutnou pro provedení výběrového řízení na místo ředitele Prostor plus o.p.s. zastupovala a řídila Společnost Michala Michlová.

Výběrové řízení je stanoveno na středu 30.1.2019. Jeho podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách www.prostor-plus.cz/kariera/.