Informace o hospodaření společnosti za rok 2019

Ve víceletém přehledu je vidět nárůst objemu dotací, a to zejména z rozpočtu Středočeského kraje. Daří se nám i udržet hladinu evropských dotací, naopak evidujeme výrazný pokles v sekci darů a nadací, kde vypadl největší pravidelný dar od společnosti TPCA, spojený s organizací jejich grantů. Organizaci se daří už třetí rok v řadě být v zisku, který používá ke splacení ztrát z minulých let, tak to bylo i se ziskem z roku 2018 ve výši 148 tis. Kč, po odsouhlasení Správní radou. V roce 2019 činí zisk 339 tis. Kč.

Z vynaložených nákladů jsme částečně obnovili zázemí služeb vybavením i drobným materiálem, opravili jsme část střechy na Kolárce, začali jsme sjednocovat softwarové nastavení informačního systému. Největším nákladem jsou mzdy zaměstnanců, kterým jsme zvýšili mzdy a ke konci roku je ocenili odměnou, poskytujeme jim supervize, odborná školení, ochranné a pracovní pomůcky a zlepšujeme jejich pracovní zázemí. Zahájili jsme rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalého K-centra v Kolíně, která po dokončení prací bude sloužit jako Centrum sociálních služeb Pod Brankou. Plánované ukončení rekonstrukce, kde budou sídlit naše 4 sociální služby, je v polovině roku 2020

Pár zajímavých čísel za rok 2019:

0
Klientů našich služeb
0
Nalezených stříkaček v terénu
0
Spokojených zaměstnanců
0
Km cest za vámi
0
Hrnků kávy
0
Lidí nocujících v krizovém stanu

Pár zajímavých grafů k financování společnosti:

Výnosy v jednotlivých letech až po současnost v tis. Kč

Rozdělení výnosů dle zdrojů v tis. Kč

Rozdělení nákladů dle činností v tis. Kč

Máme k dispozici jen minimum stálých finančních zdrojů. Drtivá většina příjmů je získávána na konkrétní projekty. Přesto lze klasifikovat několik našich hlavních finančních zdrojů. Níže uvedené grafy poskytují základní přehled o našich finančních zdrojích (tj. výnosech) a o našem rozpočtu pro rok 2019. Celkový přehled všech finančních zdrojů a rozpočtů naleznete ve výročních zprávách.