V prosinci se uskutečnilo první síťovací setkání neziskových organizací poskytujících drogové služby ve Středočeském kraji v rámci projektu Podpora procesů v sociálních službách Prostor plus o.p.s. a síťování drogových služeb ve Středočeském kraji.

obr-12_2016-1300

Cílem setkání bylo zjistit hlavní potřeby a problémy organizací zapojených do projektu a vydefinovat tak obsahové směřování projektu. V odborně – vzdělávací části vystoupil JUDr. Milan Fára, vedoucí oddělení prevence a koncepce Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje, který představil akční plán a koncepci protidrogové politiky Středočeského kraje na roky 2016 – 2020.

Partnery projektu jsou hlavní poskytovatelé drogových služeb ve Středočeském kraji a mezi jejich společnými cíli je vytvoření efektivně fungující sítě drogových služeb v kraji, zmapování aktuální situace na drogové scéně a vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic v aktuálních trendech a zásadních otázkách poskytování drogových služeb.

Dalším cílem dvouletého projektu financovaného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu je standardizace sociálních služeb hlavního realizátora projektu organizace Prostor plus o.p.s. Odborná veřejnost se dále může těšit na dvě konference a sdílení dobrých praxí.