Tolik se podařilo našim kolegyním a kolegům vybrat v rámci jarní Sbírka potravin v kolínské pobočce Tesco Česko od štědrých dárců.

Co se s vybranými potravinami stane?

V rámci potravinové pomoci, kterou jako organizace zajišťujeme, budeme potraviny distribuovat v rámci našich sociálních služeb rodinám, samoživitelkám/samoživitelům, lidem v hmotné nouzi a dalším klientům služeb.

Celkově se v rámci Sbírky potravin podařilo vybrat celkem 325 tun potravin, což je v této finančně i geopoliticky nevlídné době úctyhodný výsledek.

Děkujeme všem dárkyním i dárcům a také kolegyním a kolegům, kteří byli ochotni věnovat svůj volný čas na pomoc jiným.

Více o sbírce se můžete dočíst zde:

https://www.sbirkapotravin.cz/