Díky Vám. Dětská skupina Školka v lese zvítězila v 11. kole grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ od Tesco Česko a NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti. Získala tak 45 000,- na realizaci projektu, který propojuje místní děti s dětmi z Ukrajiny a jejich rodiny.

Projekt ukáže, jak se za pomoci hry a tvorby rozdíly kultur stírají, jazyková bariéra mizí a během malé chvíle společného šťourání se lopatkou v hlíně může vzniknout přátelství. Při týdenní akci v Dětské skupině v LESE poznají děti rozdíly UA a ČR kultury, ale také to, co je spojuje.
Za zapojení všech smyslů budou děti tvořit, učit se českému jazyku a prozkoumají kouzla gastronomie obou zemí.
Děkujeme za Vaše hlasy.
„Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme“