Nabídka bezplatné psychologické a speciálně pedagogické péče pro žáky kolínských základních škol a jejich rodiče.

Projekt přináší na sedm základních škol v Kolíně bezplatně služby školního psychologa a školního speciálního pedagoga. Obracet se na nás můžete v případě konzultací výukových nebo výchovných nesnází dětí, náročné rodinné situace, pro pomoc při vedení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo pro získání dalších informací při volbě povolání. Výhod působení odborníků přímo v prostředí škol je hned několik – rychlost, blízkost, komplexnost, možnost dlouhodobé intenzivní spolupráce, možnost (nikoli samozřejmost) konzultací se všemi zainteresovanými stranami. To vše na principu dobrovolnosti a  při důsledném zachování důvěrnosti informací.

Součástí projektu je i podpora pedagogů zapojených škol, jednak formou osobních konzultací pedagogů, jednak formou e-learningu.

Také rodičům nabídneme na školách bezplatné semináře týkající se výchovy a vzdělávání.

Kontakty na odborníky na Vaší škole a další informace najdete na www.chcizustatveskole.cz

 

Na spolupráci se těší

Tým projektu Chci zůstat ve škole

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz-2