Již tradičně se rozběhly jednodenní programy pro děti z pěstounských rodin. Prvním z nich byl „Výlet na statek v Jestřábce“ za podpory provozovatele statku a zároveň zkušeného pedagoga Jiřího Převrátila, který pro děti z pěstounských rodin připravil dopoledne naplněné seznámením s drobnými zvířaty a samozřejmě nechyběla ani jízda na koni.

Děti si zkusily koně vést a starat se o ně. Hřebelcovaly i čistily kopyta, „pro všechny to byl vzrušující zážitek, děti se dozvěděly jak ke zvířatům přistupovat a jak o ně pečovat. Na statku Jestřábka jsou lidé a zvířata v častém spojení, což na ně působí velmi dobře“ pochvaluje si pobyt na rodinném statku Jestřábka lektorka Jednodenních programů Iveta Štěpánová, která navazovala odpoledním programem v duchu her a aktivního odpočinku. Příjemný pobyt a hry v přírodě, vyhlídka z posedu, lovení stravy, spousta nových zážitků a zajímavých poznatků a to vše naplnilo jeden dobrodružný den v okolí Jestřábí Lhoty u Kolína. Děkujeme!