Divadelní role, jeviště, kulisy, scénář, djembe… o tom se mohly děti z pěstounských rodin dozvědět víc na divadelním a hudebním pobytu. Červencový pobyt byl prvním setkáním dětí z pěstounských rodin z Kutnohorska a Čáslavska a děti si našly nová přátelství.

Při přípravě na divadelní vystoupení si děti vyzkoušely jazykolamy, dechová cvičení, práci s mimikou a gestikulací, ale i tvorbu masek, kulis a přípravu celého divadelního vystoupení. Nejenom zábava, ale i povinnosti byly součástí pobytu – např. jak povléci postel a postarat se sám o sebe.

Závěrem pobytu děti zahrály divadelní ztvárnění pohádky O veliké řepě a hudební vystoupení na africké bubny. Děti sklízely potlesk rodičů a někteří už se připravují na další setkání tentokrát v tanečním a sportovním duchu.

Za tým respitní péče Mgr. Iveta Štěpánová