access-933142_640
Prostor plus o.p.s. nabízí od listopadu 2015 mladým lidem ve věku 17 – 30 let možnost účastnit se Evropské dobrovolné služby – EDS. Je to příležitost pro ty, kteří chtějí poznat život v některé z evropských zemí, získat nové zkušenosti, přátele, nebo se naučit cizí jazyk.

Jde o dobrovolnickou službu v neziskové organizaci v EU nebo v jedné z partnerských zemí na 2-12měsíců. Dobrovolníci se podílejí na každodenní práci organizací věnujících se dětem, mládeži, sportu, informačním a komunikačním technologiím, mediální gramotnosti, kultuře, tvořivosti, rozvojové spolupráci, sociální péči, ekologii apod.

Zapojíte se tak, že kontaktujete naši organizaci Prostor plus o.p.s. na eds@prostor-plus.cz a my Vám pomůžeme najít vhodnou hostitelskou organizaci. Společně vytvoříme projekt a podáme žádost o grant.

Prostor plus o.p.s. je vysílající organizace, připraví dobrovolníky před odjezdem, zajistí pojištění a všechny náležitosti. Dobrovolník absolvuje předodjezdové školení. V hostitelské organizaci čeká mentor, místní opora a spojka, popříjezdové, střednědobé a hodnotící školení, nové zážitky, zkušenosti a schopnosti. Jazykový kurz, ubytování, strava, cestovní náklady, víza, pojištění je hrazeno z fondu EU + dostaneš 90 EUR měsíční kapesné.

Po návratu domů obdrží dobrovolník YouthPass, což je certifikát vypovídající o klíčových kompetencích nabytých během EDS.

 

Další informace na:

http://www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-mladez/evropska-dobrovolna-sluzba/

http://www.eurodesk.cz/dobrovolnictvi/evropska-dobrovolna-sluzba

http://europa.eu/youth/evs_database