Jana dostala od tatínka ke svým osmnáctinám nepříjemný dárek… málem na celý život.

(ilustrační foto)

Jana přišla do naší dluhové poradny ve chvíli, kdy obdržela exekuční příkaz, podle kterého jí měla být postupně strhávána ze mzdy částka dosahující téměř 700 000 Kč.

Jana zpočátku vůbec nechápala, co se děje. Šlo o dluh u mobilního operátora, který vznikl v době, kdy jí bylo 12 let. Ukázalo se, že smlouvu s operátorem uzavřel na jméno Jany její otec, který čile využíval služeb, ale neplatil je.

V průběhu dalších šesti let se zdánlivě nic nedělo, až do její plnoletosti, kdy jí byla doručena výzva k zaplacení dluhu společně s exekučním příkazem k provádění srážek ze mzdy. Jana byla tedy postavena před dvě možnosti  – dobrovolně zaplatit celou částku, nebo mít téměř po celý svůj ekonomicky aktivní život exekuční srážky ze mzdy.

Vzhledem k tomu, že se Jana na naši poradnu obrátila včas, tedy bezprostředně po obdržení exekučních listin, podali jsme v zákonné lhůtě návrh na zastavení exekuce. Jako důvod k zastavení jsme uvedli skutečnost, že Jana byla v době uzavření smlouvy nezletilá – a tedy nebyla způsobilá k právním úkonům. Také jsme se opřeli o fakt, že děti nemohou být zodpovědné za nepoctivé jednání svých rodičů. Návrh na zastavení exekuce byl úspěšný. Jana se tak může věnovat svému vlastnímu životu, aniž by nesla odpovědnost za něco, co nezapříčinila.

Vrháme se do vánice… společně

Dluhová poradna, Prostor plus o.p.s.