Konference Terénní programy pro děti a mládež v síti dalších služeb realizovala Česká asociace streetwork pro region Středočeský kraj. Konference se konala v Praze 1. října. Za Prostor plus se zúčastnily dvě pracovnice nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kolárka vedoucí klubu Edita a její kolegyně Olga. Prezentovaly téma Terénní práce v obchodních centrech. V Kolíně jde konkrétně o Obchodní centrum Futurum nedaleko vlakového a autobusového nádraží.

foto z konference

Spolupráce mezi klubem a obchodním centrem se vyvíjela postupně. V počátcích se jednalo o monitoring terénu a sledování výskytu cílové skupiny v OC Futurum. Následovaly první kontakty, seznamování s dětmi, předávání informací o klubu a nabízených službách a konzultace situací s vedením OC. Největší společnou akcí byly zatím pracovní workshopy, při nichž se podařilo propojit stávající klienty služby s novými zájemci, které zaujala nabídka klubu či zajímavý program. Mimo to se povedlo představit činnost klubu i širší veřejnosti.

Nejúspěšnějšími programy byly Kuchařský workshop, jehož náplní byla příprava japonského sushi a Barmanský workshop, kde si mohli návštěvníci zkusit namíchat nealko drink za pomoci profesionála. Spolupráce pokračovala formou tzv. Zábavních úterků, během kterých mohly děti společně s pracovnicemi tvořit, dozvědět se něco o klubu a svěřit se s tím, co zrovna prožívají. K těmto účelům poskytlo OC Futurum prostory zdarma.

Z pouhého mapování terénu, tak vznikla dlouhodobá spolupráce, která pomohla zlepšit a stabilizovat situaci s bezprizorní mládeží v OC a jeho okolí. Dalším výstupem je dobrá praxe, která by se mohla do budoucna rozšířit i do dalších měst. Tato spolupráce se bude rozvíjet i nadále, již nyní jsou v plánu další společné projekty.