V rámci Festivalu sdílení dobré praxe se představí kutnohorská lesní školka. Svůj dětský koutek zde otevře ve 14 hodin a všem dospělým i dětem umožní vyzkoušet si aktivity, které naplňují běžný den v lesní školce. Těšit se můžete třeba na práci s pilkou či tvoření z přírodních materiálů. Bude zde možnost potkat se nad tématem otevření také kolínské školky. A rodiče již školních dětí zde budou moci promluvit k tématu „Vzdělávání, věc veřejná“. Diskutován bude Místní akční plán vzdělávání (MAP Vzdělávání), kde jsou vedle pedagogů, ředitelů škol a školek, vedoucích volnočasových aktivit a služeb pro děti a mládež také právě rodiče hlavním partnerem. Všichni, komu záleží na tom, jak bude vypadat vzdělávání na Kolínsku, zde nesmí chybět.

img_1095

Školka v zahradě vznikla jako první lesní mateřská školka na Kutnohorsku již v roce 2013 a nabízí alternativní předškolní vzdělávání dětem od 3 do 6 let. Během loňského roku se rozrostla a nyní využívá dvě zázemí. Obě se nachází v krásném a inspirujícím prostředí nedaleko centra Kutné Hory a hlavně kousek od lesa. V zahradě i v lese si děti v malé skupině (max. 15 dětí) doprovázené dvěma průvodci užívají dny plné her a pohybu, ale i výtvarného tvoření, zpívání a praktických činností jako je zahradničení, vaření či řezání dříví. V případě chladného a nevlídného počasí slouží ke hrám i k odpočinku vytápěná jurta a mobilní domek. „Zápis do školky je možný v průběhu celého školního roku, pokud není naplněna kapacita školky. V tuto chvíli zbývá 6 volných míst,“ ujišťuje případné další zájemce o školku její vedoucí Lucie Sádlová.

V Kolíně se aktuálně připravuje otevření dětské skupiny pro děti od 2 let. „Také kolínskou školku bychom rádi otevřeli v duchu školek blízkých přírodě. Naše organizace má s tímto druhem vzdělávání již zkušenosti a jsme členy Asociace lesních mateřských škol, což bychom chtěli zúročit i v Kolíně.“ říká o připravované školce ředitelka sekce vzdělávání Prostor-plus o.p.s. Michala Michlová. Eva Kramářová, která má na starosti právě kolínskou školku, pak dodává: „ Na otevření školky teď intenzivně pracujeme. Víme, že se po Kolíně o nové školce již šušká, tak bychom Festival sdílení dobré praxe rádi využili k setkání s rodiči, které toto téma zajímá a chtěli by se dovědět více.

„Pokud Vás zajímá i vzdělávání starších dětí, které chodí do základních škol, a chcete se podělit o své názory a nápady, chcete vědět, jaké potřeby řeší školy v regionu a co se v tomto školním roce uskuteční za aktivity na podporu vzdělávání na Kolínsku, zúčastněte se na festivalu přednášky a diskuze „Máme do toho co mluvit? Vzdělání věc veřejná“, která se chystá v čase 16:40-17:00 hodin,“ zve k setkání ředitelka sekce vzdělávání Michlová, která je rovněž koordinátorkou Místního akčního plánu vzdělávání v ORP Kolín.