Péče o dítě a sebe, starost o domácnost, zařizování na úřadech, to jsou věci, které mohou být úskalí pro mnohého zdravého jedince. Pro bývalou uživatelku drog se pak stávají fatálními i běžné problémy a může nastat relaps. Pod náporem těžkostí se žena vrátí zpět k droze. Inovativní sociálně aktivizační program, který byl podpořen z Evropského sociálního fondu EU, se rozběhl od letošního července v kolínském K-centru. Pomáhá právě „bývalým uživatelkám“ legálních i nelegálních drog, aby se tato úskalí naučila zvládat s nadhledem a čistě, bez drog. Zapojené klientky mohou zůstat v anonymitě a jejich účast v programu je zcela dobrovolná.

eva_benesova_kcentrum

O potřebnosti projektu zaměřeného právě na matky s drogovou minulostí vypovídají čísla. Již během prvních pár měsíců se do programu přihlásil takový počet matek nebo těhotných žen, který byl původně plánován na celý rok. „Je skvělé vidět odhodlání těchto žen, matek, čelit těžkostem a nevzdávat se, často i pod vážnějšími problémy, které se za nimi táhnou z jejich drogové minulosti,“ říká sociální pracovnice Eva Benešová, která vede tento program a sídlí v prvním patře K-centra.

V rámci programu dochází ke spolupráci s pracovníky OSPOD (orgánu sociálně-právní ochrany dítěte), AT poradnou, sociálním odborem města, oblastní nemocnicí, neziskovými organizacemi a dalšími subjekty. Jde tedy o komplexní pomoc, která vede k sociální stabilizaci klientek programu. „Ženy se postupně začleňují do běžných rodičovských aktivit a skupin. Dochází ke zlepšování kvality života matek a především jejich nezletilých dětí.“ dodává ke smysluplnosti programu Eva Benešová, která se jen v prvním měsíci projektu sešla s klientkami celkem 50krát. Program nezůstává jen u poradenství, praktických nácviků, poradenství. Benefitem projektu jsou také vzdělávací besedy a odborné semináře určené právě pro matky „bývalé uživatelky“.

Dozvědět se více o programu o i probíhající spolupráci zapojených subjektů,  potkat se s Evou Benešovou, budete mít příležitost na blížícím se Festivalu sdílení dobré praxe v Kolíně 22. září 2016.