Okurčičko, okurčičko,
nechoď k myšce na políčko!
Myška tam má domeček,
ukousne ti koneček!
Ani letos nezapomněl Mikuláš přijít na Raškovec – kolínskou ubytovnu.

galerie

Nejmenší děti z předškolky – neformálního předškolního centra se bály čerta a trochu i Mikuláše, který měl seznam hříšků za celý rok. Vykoupit se ale mohly básničkou nebo písničkou. Nakonec to dobře dopadlo a Mikuláš všechny obdaroval. Rozdalo se celkem 24 balíčků s dobrotami a panovalo všeobecné veselí.

Neformální předškolní centrum vedou kolegyně Eva a Nikola z projektu Prostor pro inkluzi. Celou akci připravili společně s kolegyněmi ze sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež Kolárka.

Projekt financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Evropských strukturálních a investičních fondů je realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022 a je zaměřen na změnu postojů cílové skupiny k vzdělávacímu systému. Kolegyně z projektu rozvíjejí a budují klíčové kompetence u předškolních i školních dětí, ale i u jejich rodičů. Několikačlenný tým spolupracuje se 6 základními školami a 4 mateřskými školkami v Kolíně.