Na ubytovně Ludmila, které nikdo neřekne jinak než Raškovec, protože sídlí v ulici K Raškovci, se slavil svátek svatého Mikuláše. A teď popořadě – v rámci operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání vznikl projekt s názvem Prostor pro inkluzi.

galerie

Jedná se o projekt, jehož cílem je změna postojů cílové skupiny k vzdělávacímu systému, a to rozvíjením a budováním klíčových kompetencí předškolních dětí, žáků a členů jejich rodin ze sociálně vyloučených lokalit města Kolína navštěvující čtyři mateřské školy a šest základních škol. Součástí projektu jsou dvě aktivity zaměřující se na předškolní vzdělávání a prevenci školní neúspěšnosti.

Přímo na ubytovně vznikl prostor – klubíček pro předškolní děti, který vedou naše lektorky Eva, Kamila a Nikol. V klubíčku se děti učí základní dovednosti, poznávají tradice a zvyky slavené během celého roku a hlavně tvoří. Mikuláš přišel na Raškovec 5. prosince. Děti spolu s lektorkami klubíček krásně vyzdobily a pečlivě se připravily na příchod Mikuláše. Naučily se básničky a říkanky, které mu pak pověděly.

Místo, kde ubytovna Ludmila sídlí, má velmi dlouhou historii, ze které zbyl už jen název ulice K Raškovci. První a poslední zmínka o zaniklé vsi Raškovec pochází z 15. století, kdy ji král Václav IV. Daroval kolínskému rychtáři.

Projekt je realizován v období od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2022.