V Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež Kotelna ve Zruči nad Sázavou se nezahálelo a v rámci oslav „Dne země“ pracovníci klubu společně s mladými lidmi, kteří sociální službu navštěvují, vzali tzv. pořádek do svých rukou.

Akce se konala ve čtvrtek 12. 4. 2018 na venkovním prostoru NZDM Kotelna a zúčastnilo se jí 17 teenagerů a 4 odhodlané pracovnice klubu. A co bylo výsledkem? Více než 15 pytlů bioodpadu, 1 pytel odpadků a především pozitivní pocit z dobře odvedené práce.  A současně i posílení vztahu k místu, kde mladí lidé ze Zruče tráví svůj volný čas. Po akci zaměřené na úklid následovala akce „Sázeníčko – sázení“, při které si klienti NZDM osvojili nové dovednosti a znalosti týkající se poznávání bylin a jejich blahodárných účinků, jejich sázení a setí. „A teď už jen čekat a doufat, že nám v okolí Kotelny vyroste spousta krásných i užitečných rostlin,“ těší se vedoucí Kotelny Alena Horká.