Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klubus je sociální služba, kterou Prostor + poskytuje v Kutné Hoře. V květnu 2018 prošel Klubus velmi úspěšně rozvojovým auditem oborové organizace České asociace streetwork (ČAS).

NZDM Klubus poskytuje od roku 2014 sociální služby ve dvou lokalitách, na ubytovně Lorec a Okál. Cílovou skupinu tvoří děti, dospívající a mladí dospělí od 6 do 26 let, kteří jsou ohroženi nepříznivými společenskými jevy. Služba je poskytována v autobuse, což umožňuje pružně reagovat na aktuální potřeby.

tisková zpráva