Připravili jsme pro Vás nabídku jednodenních a dvoudenních programů pro děti z pěstounských rodin, každý v jiném duchu. Tak neváhejte a umožněte dětem pobyt v přírodě, seznámení s dalšími kamarády, zážitkové aktivity a sebepoznání.
Jakým způsobem je možné se přihlásit naleznete v sekci Přihlášení.

Divadlo_hudba

Tanec

Putování