IMG_0436
Ředitelem sekce sociálních služeb Prostor plus o.p.s. je od května Dr. Jiří Valnoha. Jiří působil téměř dvacet let v jedné z největších neziskovek v České republice. Společnosti Podané Ruce o.p.s., kde vedl kontaktní služby Jihomoravského kraje. Vhodného kandidáta hledala společnost více než půl roku.

Nalézt odborníka, který splní předpoklady na něho kladené, nebylo opravdu snadné. Předpokladem byla vysoká odbornost v oblasti sociálních služeb. Jiří Valnoha tyto kritéria splňuje na jedničku, neboť kromě jeho dlouholeté praxe v Podaných rukách, je také zkušeným supervizorem, koučem, metodickým poradcem i lektorem, který profesně působil nejen v Česku, ale také v zahraničí na západ, na východ od nás. Jiří se účastnil mnoho mezinárodních výzkumů a projektů v oblasti sociální práce. Dalším předpokladem jsou manažerské schopnosti a dovednosti na vysoké úrovni, které budou zapotřebí při vedení osmi programů tvořících pilíř organizace Prostor nazvaným „Pomáháme“. Díky letitému řízení sítě služeb v Jihomoravském kraji a absolvovaným manažerským výcvikům tento požadavek pan Valnoha splňuje nad očekávání. Programy sekce sociálních služeb zajišťují vedle služeb pro znevýhodněné rodiny s dětmi i pěstounské rodiny, jednotlivce (děti, mládež a dospělé), t pro, terénní a kontaktní služby pro drogově závislé a jejich blízké, provozují tři nízkoprahové služby pro děti a mládež a komunitní klub. Jedna pobočka organizace sídlí v Praze, tam se stará o děti a mládež v péči orgánů sociálně-právní ochrany. Jiří tedy nebude mít o práci nouzi. „Když jsme vypsali výběrové řízení na ředitele sociálních služeb a odhalili všechny požadavky, vypadalo to, že hledáme supermana. Jsem moc ráda, že jsme se s Jirkou názorově potkali a těším se na jeho působení v organizaci.“ říká o posile užšího vedení organizace dosavadní ředitelka sociálních služeb a vzdělávání Markéta Steklá. A co po prvních týdnech v organizaci říká Jiří: „ Prostor plus je dynamická a progresivní organizace, kterou jsem v rámci branže již nějakou dobu vnímal. Možnost podílet se na růstu a utváření jejích sociálních služeb je pro mě velkou výzvou, na kterou se těším.“  Přejme mu zdárný start!