Každý, kdo podniká, se snaží dosahovat co nejvyššího zisku při minimalizaci nákladů, to platí od nepaměti. Setkávat se, sdílet a spolupracovat bývá však občas vnímáno jako ztráta času. Nové směry v oblasti rozvoje podnikání hovoří jinak. Sdílení a spolupráce jsou trendy. Jde totiž o jednoduché a levné nástroje, jak posunout své podnikání na vyšší úroveň a nenechat si ujet vlak.

jan-masek-inovace-foto

Zeptali jsme se na názor Jana Maška, který posouvá inovace a kulturu, ve firmách, v neziskových organizacích a také ve státní sféře, právě skrze vytváření vhodného prostředí pro komunikaci, sdílení a spolupráci. Jan Mašek bude jedním z hostů na Festivalu sdílení dobré praxe v Kolíně 22. září 2016 v CEROP.

 

Co jsou podle Vás inovace? Dají se vytvářet a řídit? Může být inovativní i společnost s mnohaletou historií?
Inovace je podle mne změna s přidanou hodnotou. Je to jakýsi růst, posun dobrým směrem. Usnadňuje nám práci, zlepšuje vztahy, zefektivňuje naše úsilí. Inovativní řešení může zmnohonásobit zisky, zlepšit pracovní prostředí nebo třeba vytvořit pevné vazby s našimi partnery a zákazníky. Inovace se zdaleka netýká jen vedení společnosti, ale všech součástí firmy. Myslím, že inovativní bychom měli být do určité míry všichni. K tomu je ale třeba změna myšlení a připuštění, že se mohu mýlit. Pokládat lidem kolem více otázek než dávat odpovědí a tím otevírat jejich potenciál a vytvářet tím kolem sebe zodpovědné spolupracovníky, kteří sami rozhodují. Hlavním úkolem je totiž obklopit se lepšími lidmi než jste vy sám a vychovat svého nástupce.

 

Řada podnikatelů si zde na Kolínsku stěžuje, že je zde málo příležitostí k setkávání, potřebují místo a téma, máte pro ně nějaký recept?
Dosahovat pozitivních změn, tedy účinně inovovat, je možné jedině v případě, že mezi sebou vzájemně spolupracujeme. Lidé dlouhodobě koncentrovaní pouze na svou činnost mohou být po čase otupělí, mají tzv. klapky na očích, jedou ve svých roky zajetých kolejích. Všichni to známe. Následně nechtějí a pak už nemají sílu nic měnit. Sdílení je současně jedna z efektivních forem pro růst a inovace vedoucí k prosperitě. To, co vidím v praxi, to jednoznačně ukazuje. Témata je tedy důležité hledat mezioborová, přesahující zaměření podniku. Vytvořením co nejpestřejší sítě odborníků z praxe kolem sebe velmi zvyšuje pravděpodobnost toho, že nové nápady budou rychle (a to znameně i levně) posouvány vpřed.

Další otázky, jak nastartovat inovace ve firmě, škole, neziskovce nebo i na úřadu můžete přijít položit Janu Maškovi přímo na festivalu. Bude to také jedinečná příležitost potkat se vzájemně. Vstup je volný, přijďte.

Jan Mašek

Jan si vybral inovace jako prostředek k rozvoji odvahy, národní hrdosti a kultivaci společnosti jako celku. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde si, díky obrovské svobodě a důvěře, mohl vyzkoušet v praxi, jaké to je, se naprosto otevřít okolnímu světu, jak inspirovat ostatní, jak propojovat věcí, které se zdají být neslučitelné, jak otevírat témata, která často bývají tabu, jak nalézt zkratky a vůbec jak vytvářet lepší prostředí kolem sebe. Po této cestě se snaží kráčet i dále. Pomáhají mu k tomu inovační techniky a metodiky, které si osvojil, síť lidí, kteří uznávají a žijí podobné hodnoty, houževnatost, smysl pro humor a také v neposlední řadě štěstí a jeho rodin