Věděli jste, že máme tři kluby pro děti a mládež? Myslíte, že nás potkáte v Žiželicích na Kolínsku? A kolik vlastně má Prostor + pracovníků? Vše se přehledně dozvíte ve výroční zprávě za rok 2019. Čtivější už to nebude.