seminar-1358408_640

Programy primární prevence Prostor plus, o. p. s. pořádají ve spolupráci s Magdalenou, o.p.s. a Semiramis, z. ú.  interaktivně vzdělávací seminář na téma Prevence patologického hráčství ve školním prostředí, který se uskuteční dne 21. 11. 2016 od 8,30 hodin.

Kurz je určen pedagogům, školním metodikům prevence, školním psychologům základních a středních škol, ale také dalším odborníkům pracujícím s dětmi a mládeží v regionu Kolín a Kutná Hora.

Cílem kurzu je představit způsoby práce s tématem patologického hráčství v oblasti prevence rizikového chování. Kurz bude zacílen zejména na interaktivní psychosociální techniky a jejich využití v praxi. Dále nabídne aktuální pohled na oblast gamblingu a patologického hraní v daném regionu, a představí návaznou síť služeb pro osoby ohrožené patologickým hráčstvím.

Seminář je pro účastníky poskytován zdarma.