Příběh chlapce, který prokázal velkou odvahu a silnou vůli, aby si zajistil to, co bývá pro mnoho teenagerů běžné a často otravné – vyučit se. Je to příběh velkého odhodlání, ve kterém kromě těžkých životních okolností svádí boj se společenskými předsudky, negativním postojem, lhostejností a nespravedlivým odsuzováním.

(ilustrační foto)

Michal je dospívající kluk. Ačkoliv sám prochází obdobím osobnostních změn, které s sebou dospívání přináší, musí řešit další těžké životní okolnosti, které velmi komplikují jeho snahu dokončit učiliště, najít si práci a dostat se z ubytovny.

Michal si uvědomuje důležitost vzdělání. Jeho velkým přáním je vystoupit ze začarovaného kruhu života typického pro sociálně vyloučené lokality, světa sociálních dávek a chudoby.

Jako premiant dokončil úspěšně praktickou školu, čímž si zajistil vynikající posudek a získal tak možnost pokračovat dále na učiliště nebo střední školu. Bohužel, rozchod rodičů, zdravotní problémy v rodině a nedostatek financí Michala donutil přerušit studium a více se podílet na rodinném rozpočtu a na péči o své sourozence. Musel tak předčasně a ne zcela dobrovolně přijmout roli dospělého.  Michal byl z celé situace smutný a naštvaný, ale nechtěl svou rodinu nechat na holičkách.

Situaci jsme probírali společně při jeho návštěvách v našem klubu, hledali jsme možnosti, jak pokračovat ve vzdělání a  podporovali ho v uvědomění, že má právo uspokojovat také své vlastní potřeby a zůstat teenagerem.Ukazovali jsme mu, jak se ve svých potřebách vyznat a jak porozumět vlastním pocitům, pomohli mu zmapovat, co je pro něho v životě důležité, oceňovali a podporovali jeho přístup a snahu, kterou do řešení své situace vkládá. Obvolávali jsme společně učiliště, hledali možné zaměstnání/brigádu skloubitelné se školou a postupně plánovali jednotlivé kroky tak, aby Michalovo snažení vedlo k úspěchu.

Naše společná práce dosáhla první pozitivní mety. Díky naší podpoře Michal překonal obavy z kontaktu s ředitelem učiliště a nastoupil na učňovský obor několik dní po začátku školního roku.

Bylo nutné však vyřešit další obtíž, jelikož Michal neměl peníze na pracovní nástroje, které si jako učeň měl povinnost koupit. Podařilo se nám vyjednat mimořádnou okamžitou pomoc od Úřadu práce a Michal si tak mohl pracovní nástroje pořídit.

Tím však Michalův příběh nekončí. Musel se vypořádat ještě s dalšími těžkostmi: rozvod rodičů, riziko vystěhování z ubytovny kvůli dluhu. Michalův sen o výučním listu se začal znovu rozplývat.

Ve spolupráci s další organizací se nám podařilo s matkou domluvit střídavou péči obou rodičů, čímž Michal nepřijde o možnost docházet do školy. Po několika jednáních se smiloval také majitel ubytovny, který souhlasil se splátkovým kalendářem na dlužnou částku za ubytování. Michalovi se ulevilo, protože může na učilišti pokračovat.

Prozatím to končí happy endem, ale rodinná situace je stále velmi komplikovaná a Michal se s ní bude muset porvat. I nadále ho podporujeme a motivujeme, aby nastavený směr neopustil a setrval. Je to velký bojovník a má náš obdiv a úctu za to, co všechno už zvládl a dále zvládá.

Vrháme se do vánice… společně
NZDM Klubus
Prostor plus o.p.s