vw-974039_640

Počínaje prvním únorem tohoto roku začali pracovníci nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (NZDM) Klubus provozovat nadstavbovou aktivitu s názvem „Školní klub“, je určen pro děti z vyloučených lokalit ve věku 6 – 12 let.

 

Prioritou školního klubu je zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání s ohledem na potřeby a možnosti dětí, které do klubu dochází. Již v prvních týdnech služby se pracovníci NZDM setkali s velkým zájmem o službu, jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů. „Mnohé děti chodí do školního klubu pravidelně a již po několika návštěvách s cílenou prací, jsou znát pokroky“ říká vedoucí NZDM Klubus Roman Kunc, který pracuje také v přímé práci.

Tímto se Klubus stal programem, který díky aktuálnímu nastavení pojímá celé věkové spektrum cílové skupiny nízkoprahových klubu pro děti a mládež (6 – 26 let) a to s ohledem na potřeby sociálně vyloučených lokalit v Kutné Hoře, které klub umístěný v autobuse pravidelně zajíždí. Školní klub je časově oddělen od klasického provozu NZDM, které je určeno dospívajícím a mladým dospělým ve věku 13 – 26 let.

Školní klub je provozován ve dvou lokalitách dvakrát týdně v době od 12 do 14 hodin.

logolink_klubus

Tento projekt vznikl díky podpoře Integrovaného operačního fondu a dále funguje díky podpoře města Kutná Hora. Provozovatelem služby je Prostor plus o.p.s..