Myšlenka založit soukromou Základní školu Prostor vzešla v roce 2015 z potřeby dětí Lesní mateřské školky Kutná Hora, které nám dorostly do školního věku. Rodiče těchto dětí si přáli i nadále vzdělávat své děti v duchu lesní pedagogiky, vést je k otevřenému myšlení a volnému pohybu.

books-21849_1280

Protože Prostor Plus o.p.s. podporuje smysluplné věci, napřeli jsme síly, přizvali odborníky a začali pracovat na vzniku Základní školy Prostor. V první fázi měly vzniknout první a druhá třída, postupně všech devět ročníků. Od podzimu 2015 probíhaly pracovní skupiny, kde dobrovolníci a budoucí paní ředitelka tvořili filozofii školy a připravovali potřebné dokumenty k zapsání školy do rejstříku škol. To se podmíněně podařilo v lednu 2016. Všichni jsme měli velkou radost, informace o zakládání školy se začala samovolně šířit do světa a my jsme mysleli, že nejtěžší kus práce je za námi. Bohužel se ukázalo, že tomu tak nebylo.

Zapsání do rejstříku škol bylo podmíněno zahájením činnosti školy k 1. září 2016. K tomu bylo nutné zajistit odpovídající prostory, v nichž by výuka mohla probíhat. Jak jsme záhy zjistili, přísným požadavkům příslušné vyhlášky vyhovují v podstatě jen stávající budovy škol. Ty však momentálně samy bojují s vysokou naplněností svých budov, a nemohly nám tudíž potřebné prostory pronajmout. Jednali jsme i s majiteli jiných nemovitostí, než jsou školy, avšak u takových objektů by musela být složitě a nákladně měřena hlučnost, denní a umělé osvětlení a další požadované parametry a v případě nutnosti by musela být provedena rekonstrukce, na kterou jako nezisková organizace nemáme finanční prostředky.  Tady jsme si uvědomili, že naše možnosti končí, že není v našich silách zajistit vyhovující prostory.

Jelikož rozhodnutí MŠMT je konečné, časovou lhůtu zajištění adekvátních prostor nebylo možné prodloužit (ačkoli reálné zahájení činnosti jsme plánovali až ve školním roce 2017/2018), nedošlo k letošnímu září k definitivnímu zapsání naší Základní školy Prostor do rejstříku škol. Tímto velice děkujeme všem, kteří se na založení Základní školy Prostor podíleli a investovali zcela dobrovolně svůj čas a nápady na podporu tohoto záměru.

To však neznamená, že bychom se myšlenky na založení soukromé základní školy v Kolíně vzdali. Naopak! Spolupracujeme s aktivní rodičovskou základnou a dalšími subjekty, které již mají se zakládáním škol zkušenost. Na Festivalu sdílení dobré praxe v Kolíně, kde se bude prezentovat také naše lesní mateřská škola z Kutné Hory  s již tříletou úspěšnou historií, se rádi s rodiči sejdeme nad tématem školy a možností jejího otevření, které tu jsou! Prosím, vyplňte dotazník níže.

Michala Michlová