Prostor na individuální péči, učení se potřebného pro úspěch ve škole, adaptaci v dětském kolektivu a to vše formou hry, měly možnost zažít děti v rámci skvělého předškolního vzdělávání od kolegyň a kolegy ze Sociálně aktivizační služby.

A jakými činnostmi se děti učily potřebným dovednostem? Hrály na hudební nástroje, učily se čísla a písmenka, trénovaly popisy věcí, malovaly, kreslily, hýbali se, cvičili a rozvíjeli svou kreativitu. Čemu konkrétně program pomohl předejít?
Tento program byl programem preventivním, děti kterým chybí základy mají obtížnější vstup do MŠ i ZŠ, je pro ně těžší chápat další učivo, rozvíjet dále své schopnosti a dovednosti založené na znalostech. Nemohou se zapojovat do některých her (např. těch založených na znalosti barev, čísel, apod.) a tím poté vypadávají z kolektivu a prožívají neúspěch.