Klubík pro rodiče s dětmi je projektem realizovaným v rámci provozu „Školky v zahradě“ (dále jen „Školka“). Jedná se o první lesní mateřskou školu v Kutné Hoře, která je zároveň jedinou mateřskou školou svého druhu v Kutné Hoře i v jejím širším okolí. Školku zřizuje obecně prospěšná společnost Prostor plus. Projekt Klubík již úspěšně funguje od září roku 2014.

Nabízí tak dlouhodobě prostor pro setkávání rodin s dětmi před jejich nástupem do předškolního vzdělávání. Každý druhý čtvrtek od 09:45 do 11:30 je zahrada a zázemí Školky otevřeno všem rodinám, které zde pod vedením lektorky mohou strávit čas výlety, tvořením, hrami a sdílením společných okamžiků. Pro rodiče na rodičovské dovolené je to příležitost, jak navázat sociální kontakty a strávit čas smysluplně se svým dítětem v bezpečném prostředí dobře naladěných lidí. Děti zde tráví čas nejen poznáváním přírody a tvořením, ale také se setkávají se svými vrstevníky.

Klubík byl založen za účelem podpory nejen aktivního rodičovství – smysluplně stráveného času rodičů a dětí, ale hlavně aby umožnil městským dětem trávit čas v přírodě. Je známo, že pobytem v přírodě se nejlépe tvoří vztah k ní a skrze zážitky a vnímání všemi vjemy se dítě přirozeně rozvíjí.

Finanční dar od společnosti Foxconn ve výši 16 500 Kč umožňuje realizaci projektu na celých 10 měsíců bez poplatků rodičů, a tím se Klubík stává dostupný všem. Z darovaných peněz od společnosti Foxconn bylo pořízeno mnoho edukačních materiálů a pomůcek, mezi něž patří kvalitní klíče k určování rostlin a živočichů, dále pozorovací lupy a dřevěný vozík, na kterém můžeme vše potřebné pro pozorování přírody vozit s sebou do terénu. Děti rovněž potěšil nákup barevných dětských zahradních koleček. Část finančních prostředků je použita k osobnímu ohodnocení zkušeného lektora, pod jehož vedením a dohledem projekt Klubík probíhá.