2. adiktologická konference a Letní škola Harm reduction 2018

Prostor + a Sananim, z. ú. pořádají 2. adiktologickou