Prostor + a Sananim, z. ú. pořádají 2. adiktologickou konferenci a Letní školu Harm reduction 2018. Konference proběhne ve dnech 12. a 13. června 2018 v Soběšíně u Prahy.

Vaši případnou účast je nutné potvrdit emailem na adresu: marketa.stekla@prostor-plus.cz.