2. adiktologická konference a Letní škola Harm reduction 2018