Seminář pro prevenci patologického hráčství na Kolárce

Programy primární prevence Prostor plus, o. p. s. pořádají ve spolupráci s Magdalenou, o.p.s. a Semiramis, z. ú.  interaktivně vzdělávací seminář na téma Prevence patologického hráčství [...]