Prostory na Zengrovce prokoukly – celý tým sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi napjal všechny síly a svépomocí upravil suterénní prostory v čísle 356 na nový hudebně-pohybový klub Zetko, přeorganizoval všechny kanceláře a největší chloubou je veliká kuchyň se zázemím pro rodiny s dětmi ke společnému vaření a setkávání se během celého roku.

galerie

Ale popořadě. Venkovní slavnost na dvorku odstartovala v pátek 28. srpna vystoupením tanečního souboru Čercheničky v překrásných červeno – černých šatech. Poté zahrálo duo místních velmi nadějných hudebníků – klavíristy a zpěváka a mikrofon si vyzkoušely i dvě mladé zpěvačky. Třešničkou na dortu ale bylo vystoupení dětského sboru pod vedením Lucie Kolkové, pracovnice z aktivizační služby. Ještě před otevřením klubu Zetko, na který se už všichni velmi těší, nacvičili několik skladeb. Poté děti společně s panem místostarostou Michalem Najbrtem slavnostně přestřihli červenou pásku a symbolicky tak otevřeli nově upravené prostory, které si pak všichni návštěvníci mohli poprvé prohlédnout.

Odpoledne přešlo ve volnou improvizaci, kdy se nástrojů chopili i zasloužilí místní hudebníci. Nechybělo občerstvení a fotokoutek, který ocenily především děti, protože se mohly vyfotit s různými rekvizitami a v kostýmech.

Na závěr se slova ujala Tereza Mrázková, vedoucí služby, která slíbila, že se za rok touto dobou zase sejdeme a oslavíme společně první Zet narozeniny klubu a nových prostor.

Sociálně aktivizační službu pro rodiče s dětmi v tíživých situacích provozuje obecně prospěšná společnost Prostor plus.