CÍL PROJEKTU aneb CO MÁ PROJEKT PŘINÉST?

projekt přináší zkušenosti ze zahraničí, konkrétjně z VB, při vědomí toho, že kultura a legislativa je odlišná – inspirace je ale užitečná!
projekt prověřuje a vytěžuje praktické zkušenosti neziskové organizace MAP z Velké Británie.
na základě inspirace ze zahraničí si projekt klade za cíl propojit cílové skupiny – tj. PERSONALISTY, ÚŘADY PRÁCE, REKVALIFIKAČNÍ AGENTURY A PRACOVNÍKY NAD 50 LET
projekt si klade za cíl podpořit tak uplatnění lidí ve věku nad padesát let (50+) na trhu práce v ČR
tématika projektu je zaměřena na šíření osvěty a vyzdvihnutí potenciálu a pracovních i lidských schopností osob 50+
projekt se zaměřuje na region Praha a Střední Čechy, i to je velké sousto v rámci ČR

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU aneb JAK NA TO SPOLEČNĚ PŮJDEME?

2 mezinárodní konference: na úvod do tématiky a na závěr, co se nám společně podařilo
4 mezinárodní workshopy:
REKVALIFIKACE a VZDĚLÁVÁNÍ,
MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ OSOB NAD 50 LET NA TRHU PRÁCE,
SPOLUPRÁCE KLÍČOVÝCH SKUPIN a DOBROVOLNICTVÍ JAKO ETAPA NÁSTUPU DO PRÁCE
MENTALITA A NALEZENÍ SCHOPNOSTÍ V POKROČILEJŠÍM VĚKU
příručka zaměřená na efektivnější fungování v oblasti práce s lidmi 50+
6 tematických seminářů: 3 pro personalisty/zaměstnavatele a 3 pro pracující 50+ (zaměstnané i nezaměstnané)
zřízení centra pro podporu zaměstnávání osob 50+ v Kolíně, pro opakované semináře a další podporu cílových skupin

CÍLOVÉ SKUPINY aneb PRO KOHO TO VŠECHNO DĚLÁME?

zaměstnavatelé: rozvoj spolupráce s NNO, ÚP a se zájemci 50+ o práci v rámci strategie age managementu
nestátní neziskové organizace (NNO): kooperace s nově zřízeným vzdělávacím centrem v Kolíně na základě inspirace z Velké Británie
úřady práce: zvýšení efektivity spolupráce s ostatními cílovými skupinami, selekcea rekvalifikace pespektivních pracovníků
osoby 50+: objevení nebo získání znalostí a dovedností, které jim pomohou udržet nebo získat práci

Odborný garant projektu: Mgr. Jarka Švarcbachová

Projektová asistentka: Mgr. Pavla Brožková

Chcete se aktivně zapojit nebo se více dozvědět o projektu Potenciál 50+? Kontaktujte nás na email: pavla.brozkova@prostor-plus.cz, jarka.svarcbachova@prostor-plus.cz

Tento projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt probíhá od 1. 12. 2012 do 31. července 2014.