Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/A7.00220

Částka: 1 589 637,00 Kč

Doba realizace projektu: 1. říjen 2013 až 30. duben 2015

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost poskytovaných soc. služeb a přispět tak k naplnění cíle podpory: efektivnímu soc. začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. Prostor chce tohoto cíle dosáhnout prostřednictvím systematického vzdělávání svých pracovníků.

V rámci projektu proběhnou čtyři klíčové aktivity zahrnující i závěrečnou evaluaci vzdělávání, kdy vznikne dokument obsahující souhrn a doporučení pro další rozvoj pracovníků Prostoru i jeho soc. služeb.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a efektivnost poskytovaných soc. služeb, a přispět tak k naplnění cíle
podpory: efektivnímu soc. začleňování soc. vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením. O.s.
Prostor chce tohoto cíle dosáhnout především prostřednictvím systematického vzdělávání svých pracovníků.

Dojde tak ke zvýšení odbornosti a kompetencí zaměstnanců, jejich profesionality a schopnosti poskytovat soc.
služby s vysokým standardem kvality.

Další cíle projektu jsou:
– kvalitní vzdělání pracovníků v soc službách a soc. pracovníků
– zvýšení efektivnosti a standardů kvality všech poskytovaných soc. služeb
– zvýšení efektivity řízení organizece a jejích zaměstnanců v návaznosti na vzdělávání vedoucích
– zvýšení přidané hodnoty soc. služeb pro klienty

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci Prostor Plus, o.p.s. a spolupracujících organizací. Jedná se o sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a vedoucí pracovníky.

Účastníci/ce projektu

Pracovníci/ce a subjekty v oblasti sociálních služeb a začleňování

Region

Středočeský kraj

Průběh

V rámci projektu budou realizovány čtyři klíčové aktivity. V první aktivitě proběhne odborné vzdělávání pracovníků Prostor Plus v akreditovaných kurzech. Vzdělávat se budou vybraní pracovníci působící v soc.službách.

V druhé aktivitě jsou naplánovány týdenní výměnné odborné stáže se zapojenými organizacemi (jedná se o NNO).

Třetí aktivita zahrnuje odborné vzdělávání vedoucích pracovníků Prostoru. Vzdělávat se budou manažeři a
vedoucí pracovníci v soc. službách.

Výsledky

Vzděláváním vedoucích pracovníků společně s odborným vzděláváním pracovníků v soc. službách a soc. pracovníků dojde díky projektu k výraznému zlepšení poskytovaných služeb a také k jejich větší kapacitě – pomoc se dostane k více klientům.

Realizátor projektu

Název: Prostor Plus, o.p.s.

IČ: 26594633

Ulice: Na Pustině 1068

Město: Kolín

PSČ: 280 02

Kontaktní osoba

Kontakt: Mgr. Petr Steklý, petr.stekly@prostor-plus.cz, tel.: +420 608 123 013