Jeden z květnových víkendů byl pro pěstounské rodiny zaštítěné OSPOD Čáslav v duchu zdravého životního stylu. Životospráva, vlivy na životní styl, podpora zdravého fungování v rodině a denní režim byly hlavními oblastmi, ve kterých se pěstouni vzdělávali. Společně s lektory se zaměřili také na praktický hodnotový žebříček, rodinnou pohodu a společné rituály. Závěr víkendu byl věnován specifickým oblastem jako např. návykové látky, alkohol, kouření, poruchy příjmu potravy, agrese, závislost na činnosti.

Děti a dospívající si užívali také! Celým víkendem je provázel fantastický příběh Petra Pana a Hledání Země Nezemě. Stejně jako parta dětí v příběhu i účastníci víkendové akce museli vzájemně spolupracovat a komunikovat, aby v závěru zvítězili nad kapitánem Hookem. Pomocníky na jejich cestě byli pěstouni, zástupci Petra Pana (při výrobě mandal, cestování Zemí Nezemí a závěrečném ocenění dětí). Pěstouni, děti i lektoři zažili obohacující víkend plný skvělých zážitků a poznání. Pro některé bude shledání zase opět až za rok. Děti se však mohou těšit už v červnu na jednodenním programu respitní péče „Dobývání hradu Lichnice“.