Zahájili jsme projekt zaměřený na síťování drogových služeb

V prosinci se uskutečnilo první síťovací setkání neziskových organizací poskytujících drogové