Propojit dětský svět se světem babiček a dědečků. Odstranit předsudky spojené se stářím a naučit děti pozitivně vnímat všechny etapy lidského života. Setřít hranice mezi světem nejmladších a nejstarších a umožnit dětem i seniorům prožít společně příjemné chvilky. O to jde v projektu „Babičko, dědečku, zazpíváme Vám pro radost“ tří lesních školek v Kolíně, v Poděbradech a v Kutné Hoře, které má pod svými křídly naše obecně prospěšná společnost Prostor +.

V rámci Mezinárodního dne seniorů navštívily děti z našich lesních školek domovy pro seniory v Kolíně, v Kutné Hoře a v Poděbradech. Děti se na oslavu připravovaly už od prázdnin a celé září vyráběly pro babičky a dědečky dárky, které jim na na své návštěvě předaly a společně si všichni zazpívali. Projekt Babičko, dědečku zazpíváme Vám pro radost, který byl podpořen v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ od NF Tesco, splnil svůj cíl. Vytvořil prostor pro mezigenerační setkání, které povede k další dlouhodobé spolupráci mezi domovy seniorů a lesními školkami, k setkávání našich nejmladších a nejstarších.

Děkujeme!